Alpine Race Academy

Vi mener treningsglede leder til de beste resultatene.

Rennskolen er opptatt av å formidle ski- og treningsglede. Alle blir sett og får individell oppfølging. Dette er svært viktig for å utvikle alpine ferdigheter.

Rennskolen jobber etter en filosofi der holdninger, teknikk og fysikk er grunnpilarer. Tilbudet retter seg mot løpere som ønsker variasjon og påfyll til den ordinære treningen.

Innsats gir resultater. Dette skal Alpine Race Academy bidra til.

Vi tilbyr
- Treningstilbud f.o.m. 8 år til World Cup-nivå
- Målrettet treningsarbeid med individuell oppfølging
- Trening i alle disipliner: SL, SSL, SG og Utfor
- Samlingstilbud hele året, se samlingsplan
- Trening og annen støtte for klubber og kretser
- Privat coaching
- Organisering og gjennomføring av renn
- Planlegging og veiledning for trening/renn-perioder
- Rådgiving ved valg av utstyr


Utvikling er målet
God kommunikasjon mellom løper og trener er avgjørende for å kunne tilpasse treningene til løpernes nivå, også individuelt. Det settes mål for hver treningsøkt, og det blir gitt klare faglige tilbakemeldinger for å rette opp svakheter og utnytte styrker.

Oversikt over alle våre samlinger vises i samlingskalenderen.

ARA Norge må ha et minimum antall påmeldte løpere for å kunne gjennomføre samlinger. Derfor gjelder:

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse samling på grunnlag av manglende påmelding, sykdom eller andre uforutsette årsaker. Vi gir i slike tilfeller beskjed til påmeldte deltakere minimum 3 arbeidsdager i forveien. Ved slike tilfeller, betaler ARA Norge tilbake hele avgiften.

Avbestilling 
Avbestilling av deltagelsen på samlingen skal skje skriftlig på e-post. Dersom avbestilling skjer senere enn 4 dager før samlingsstart, faktureres hele avgiften.
For avbestilling på grunn av sykdom, skade og lignende, henvises det til egne forsikringsordninger for å få dekket dette.

Forsikring
Alle som melder seg på samlinger med ARA Norge, må være medlem i en registrert skiklubb og ha en gyldig skilisens /forsikring.