Alpine Race Academy

ARAs samlinger på Kvitfjell og Hafjell er ikke en “samling” i den forstand som beskrevet i Norges Skiforbunds koronaveileder eller som generelt oppfattet som “samling”. De fleste overnatter i egne eller utleide hytter/leiligheter, kjører egen bil, spiser ikke måltider sammen og alle har eget utstyr. Det er dermed ikke kontakt mellom utøverne slik som det ville vært med samling med felles overnatting. 

Dere kan være helt trygge på at ARA:

-         har meget godt kjennskap til gjeldende regelverk, og Skiforbundets koronaveileder

-         smittevernsregler som gjelder både nasjonalt, kommunalt og spesifikt for Kvitfjell / Hafjell Alpinanlegg overholdes

-         følger skianleggets samt sine egne smittevernsrutiner, og kommuniserer disse god tid i forkant til utøverne.

Alpintrening innebærer ikke en aktivitet med nærkontakt, men det er et krav om at utøverne holder minimum 1 meter avstand, se også Skiforbundets koronaveileder. 

ARA har gjennomført konkrete risikoreduserende tiltak, ref. Helsedirektoratets smitteveileder for idrett, blant annet: 

- øke antall trenere – med en trener per gruppe, samt 2-3 hjelpetrenere som bla skal påse at smittevernsreglene blir overholdt

- grupper med samme deltakere (ikke bytte grupper) basert på alder

- deltaker lister med kontakt informasjon leveres til alpint anlegg flere dager før treningsstart

- holde avstand 1-2 meter

- redusere størrelse på gruppene (anbefalt er 20), ARA reduserer til grupper på max 15

- utstyr som radioer, drill maskiner, timing osv, desinfiseres

- ingen måltider spises sammen

- alle kommer til og fra trening i egen bil

- all trening og kontakt mellom utøvere/trenere foregår utendørs i alpinbakken. Det er ikke barmarkstrening, innendørspauser el.

- foreldre er ansvarlig for å overholde smittevernsregler til og fra bakken og på hytter/leiligheter eller hotellet

Det er viktig for ARA å tilby et trygt og sundt produkt, derfor er vi veldig bevisst på smittevern, og våre tiltak går lenger enn det som er pålagt både nasjonalt og lokalt.